• Anahtar teslimi GES:
 • Turnkey GES:

Talep eden yatırımcılarımız için ilk resmi başvurudan işletmeye alma aşamasına kadar anahtar teslimi Güneş Enerjisi Santrali tesisi.

Turn-key Solar Power Plant facility from the first official application until the stage of operation for our demanding investors.

 • Proje planlama ve uygulama,
 • Project planning and implementation
 • Proje dosyasının hazırlanması,
 • Preparation of the project file,
 • Alan yönetimi, malzeme lojistiği, depolama ve güvenlik,
 • Field management, material logistics, warehousing and security,
 • Arazinin kuruluma hazırlanması,
 • Installation preparation of the land,
 • Metal konstrüksiyon, PV panel,    kablolama, bağlantı kutuları ve trafo inverter istasyonlarının kurulum ve bağlantıları,
 • Installation and connection of metal constructions, PV panels, cabling, connection boxes and transformer inverter stations,
 • SCADA uzaktan monitörleme sisteminin kurulması, 
 • installation of the SCADA remote monitoring system,
 • Santral güvenliği (Çit, video güvenlik, alarm sistemi, paratoner)
 • Plant security (fence, video security, alarm system, lightning rod)                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 • Tedarik ve Değerlendirme
 •   Supply and Evaluation:

GES projelerinin en önemli ayağı olan doğru ve kaliteli ekipman seçimi. Uluslararası alandaki yılların deneyimi ile doğru üreticilerden sertifikalı ekipman tedariki.

The most important step of Solar Energy projects is to choose the right and quality equipment. With years of experience in the international area, we have procured certified equipment from the right manufacturers.

 • Uzaktan izleme ve bakım :
 • Remote monitoring and maintenance:

GES’inizin performansını ve günlük enerji verimini bilgisayarınızdan izleyebileceğiniz sistemler ve işletme önrü süresince GES’inizin sorunsuz operasyonunu güvence altında tutmak için periyodik bakımlar.

The systems and operations that you can monitor your Solar Energy performance and daily energy efficiency from your computer and periodically maintain them to ensure trouble-free operation of your Solar Energy throughout the foreseeable future.

 • Danışmanlık:
 • Consultancy:

GES’ler konusunda Teknik, Yasal, Bürokratik ve Finansal konularda danışmanlık hizmeti. İlgili yasa ve mevzuat hakkında devamlı güncellenen bilgimizle, yatırım kararlarınızda şeffaf, doğru ve etik danışmanlık hizmeti sunmak.

 Technical, legal, bureaucratic and financial consulting services regarding Solar Energy . Providing transparent, accurate and ethical consultancy services to your investment decisions with our constantly updated information about relevant laws and legislation.                      

Bu sayfayı paylaş