-GES ve RES kurulumu tamamlanmış santrallerinizin ulusal veya uluslararası yatırımcılara satışına aracılık edilmesi,

- GES ve RES Projelerinize;  yabancı ortak bulunması, yap-işlet-devret modeli bulunması,   ulusal veya uluslararası yatırımcılara satışına aracılık edilmesi,

Yatırım

Investment

- To your GES and RES Projects; Finding a foreign partner, having a build-operate-transfer model, mediating the sale to national or international investors,

-Mediation of solar and wind power plants whose installation has been completed for sale.

Yatırım modellerimiz için, lütfen arayınız...

Please call, for investment models...

HSC Enerji Finans

(553) 100 48 84

Bu sayfayı paylaş