YATIRIM FİNANSMANI

Yurt dışı kaynaklı, uygun maliyetli  YATIRIM PROJE FİNANSMANI  yapmaktayız.

Proje Finansmanı Kredisi

 VADE : 1 - 2 Yıl Ana Para Ödemesiz, Toplam 10 Yıl

KREDİ GERİ ÖDEMESİ : Faiz + Ana Para, 6 ayda bir Ödemeli.

FAİZ : $/€ % 2-3 / Yıl (Net ve Sabit) (Proje, Miktar ve Konjonktüre göre)

ÖZKAYNAK :  %30      ING Bank Hesabında 1 Yıl Vadelide Nakit. (Kredi onayından sonra)

KREDİNİN GELİŞİ : Proje Bedelinin %70i, 2 Aylık dilimler halinde, toplam 4 Taksitte.

ALT - ÜST LİMİT : $/€ 10 Milyon - $/€ ........

SÜRE : 2 Hafta içinde Ön Onay, 4 Haftada Onay,

SEKTÖR : Her Sektör. Kriter; Verimli Fizibilite ve İş Planı!

HİZMET BEDELİ : İşlem bazında belirlenir. (Temsilcilik + Danışmanlık 2 Ayrı Fatura) Krediden mahsup edilir.

       BAŞVURU (Yol Haritası) : 1- Danışmanlık Şirketi ile Yetki Danışmanlık Anlaşmasının                                                              imzalanması

                                                  2- Uluslararası standartta Fizibilite

                                                  3- Şirket Evrakı (Son 3 yıllık Vergi Beyannamesi ve ekleri, Ana                                                            Sözleşme, İmza sirküleri, şirket sunumu.                                                                                         4- POF (Öz Kaynak Varlık Belgesi)

         SONUÇ ALMA : Ön Onaydan sonra, Detaylı inceleme (DD) için Listedeki Eksik Evrak sunulur. Detaylı inceleme (DD) olumlu sonuçlanınca, Kredi Sözleşmesi gelir ve mutabakat sağlandıktan sonra Fon Yetkilisi ile karşılıklı imzalanır. Antlaşmaya göre, Kredi 4 parça halinde, iki ayda bir Proje Sahibinin Bankasına gelir.

YATIRIM FİNANS   talebiniz olması halinde, proje detaylarınızı ileterek, bizimle iletişime geçiniz... 

 HSC Enerji Finans

(553) 100 48 84

İŞLETME SERMAYESİ FİNANSMANI

Yurt dışı kaynaklı, uygun maliyetli İŞLETME SERMAYESİ FİNANSMANI yapmaktayız.

İşletme Sermayesi Kredisi

VADE :  6-12 Ay Ödemesiz, Toplam en fazla 5 Yıl.

KREDİ GERİ ÖDEMESİ :  Faiz + Ana Para, 6 ayda bir Ödemeli.

FAİZ :   $/€  % 5,75 / Yıl   (Net ve Sabit)

ÖZKAYNAK :  YOK

TEMİNAT :  Şirket Hisse Rehni , Gerekirse İpotek.

ALT - ÜST LİMİT :  $/€  1 Milyon - $/€ ........

SÜRE :  2 Hafta içinde Ön Onay, 4 Haftada Onay,

SEKTÖR :  İmalat,  İhracat, Turizm,  Enerji, Perakende.

HİZMET BEDELİ : İşlem bazında belirlenir.  (Temsilcilik + Danışmanlık 2 Ayrı Fatura) Krediden mahsup edilir.

  BAŞVURU (Yol Haritası) : 1- Danışmanlık Şirketi ile Yetki Danışmanlık Anlaşmasının                                                               imzalanması

                                                 2- Şirket Evrakı (Son 3 yıllık Vergi Beyannamesi ve ekleri, Ana                                                            Sözleşme, İmza sirküleri, şirket sunumu.                                                                                         

         SONUÇ ALMA : Ön Onaydan sonra, Detaylı inceleme (DD) için Listedeki Eksik Evrak sunulur. Detaylı inceleme (DD) olumlu sonuçlanınca, Kredi Sözleşmesi gelir ve mutabakat sağlandıktan sonra Fon Yetkilisi ile karşılıklı imzalanır. 

 İŞLETME FİNANS   talebiniz olması halinde, proje detaylarınızı ileterek, bizimle iletişime geçiniz... 

 HSC Enerji Finans

(553) 100 48 84

KURULU GÜÇ FİNANSMANI

GES ve RES kurulu santral satın alınması veya mevcut santralin refinansmanı.

-% 20 özkaynak ile kurulu santral satın alınması,

-Mevcut santralinize ilave kaynak yaratılması,

Talebiniz olması halinde, proje detaylarınızı ileterek, bizimle iletişime geçiniz...

HSC Enerji Finans

(553) 100 48 84

Bu sayfayı paylaş